പൊന്നാനി ഉപജില്ലാ കലോത്സവം

നവംബർ 4,5,6,7 തിയ്യതികളിൽ

പൊന്നാനി എം.ഇ.എസ്

ഹയർസെക്കന്ററി സ്‌കൂളില്‍