Malappuram Dist. School Kalolsavam 2022
HS GENERAL ITEMS
<<
CODE ITEM PARTICIPANTS
601 Chithra Rachana - Pencil 18
602 Chithra Rachana - Water Colour 17
603 Chithra Rachana - Oil Colour 19
604 Cartoon 18
605 Sasthreeya Sangeetham(Boys) 06
606 Sasthreeya Sangeetham(Girls) 16
607 Kathakali Sangeetham (Boys) 01
608 Kathakali Sangeetham (Girls) 05
609 Lalitha Ganam (Boys 16
610 Lalitha Ganam (Girls) 17
611 Mappilappattu (Boys) 19
612 Mappilappattu (Girls) 20
613 Veena 00
614 Violin - Paschathyam 13
615 Violin - Paurasthyam 12
616 Odakuzhal 10
617 Nadaswaram 00
618 Chenda / Thayambaka 12
619 Guitar - Paschathyam 11
620 Thabala 11
621 Mrudamgam / Ganchira / Ghadam 03
622 Madhalam 00
623 Kathakali (Boys) 01
625 Ottanthullal (Boys) 02
627 Nadodi Nrutham (Boys) 05
629 Chakkyarkoothu (Boys) 02
630 Bharathanatyam (Boys) 03
631 Bharathanatyam (Girls) 22
632 Kuchuppudi (Boys) 01
633 Kuchuppudi (Girls) 19
634 Mohiniyattam (Girls) 19
635 Kerala Nadanam Boys 01
636 Prasangam - Malayalam 17
637 Prasangam - English 17
638 Prasangam - Hindi 17
639 Kavitharachana - Malayalam 17
640 Katharachana - Malayalam 17
641 Kavitharachana - Hindi 16
642 Katharachana - Hindi 17
643 Upanyasam - Malayalam 17
644 Upanyasam - English 16
645 Upanyasam - Hindi 17
646 Upanyasam - Urdu 17
647 Katharachana - Urdu 17
648 Kavitharachana - Urdu 17
649 Padyam Chollal - Malayalam 17
650 Padyam Chollal - English 18
651 Padyam Chollal - Hindi 18
652 Padyam Chollal - Arabic 17
653 Padyam Chollal - Urdu 18
654 Padyam Chollal - Tamil 16
655 Padyam Chollal - Kannada 17
656 Aksharaslokam 15
657 Kavyakeli 12
658 Mono Act (Boys) 13
659 Mono Act (Girls) 17
662 Kathaprasangam 15
663 Parichamuttu (Boys) 07
664 Poorakkali (Boys) 12
665 Kolkali (Boys) 17
666 Arabanamuttu (Boys) 15
667 Dafmuttu (Boys) 18
668 Margamkali (Girls) 14
669 Thiruvathirakali (Girls) 19
670 Oppana (Girls) 20
671 Vattappattu (Boys) 18
672 Sangha Nrutham (Girls) 21
673 Kathakali - Group 01
675 Chendamelam 17
676 Panchavadyam 01
677 Nadakam 17
678 Vrunda Vadyam 07
679 Bandmelam 07
680 Desabhakthiganam 17
681 Yakshaganam 01
682 Kerala Nadanam(Girls) 16
683 Gazal (Urudu) 17
684 Nangyarkoothu 05
685 Prasangam (Urudu) 14
686 Chavittu Nadakam 12
687 Vanchippattu 16
688 Nadanpattu 20
689 Sanghaganam (Urudu) 18
690 Prasangam- Tamil 11
691 Prasangam- Kannada 07
692 Kavitharachana- English 17
693 Kavitharachana- Tamil 13
694 Kavitharachana- Kannada 10
695 Katharachana - English 18
696 Mimicry 13
697 Group song 18
698 Skit - English 17
1006 Kathakali (Girls) 02
1008 Ottanthullal (Girls) 13
1010 NadodiNrutham (Girls) 20
1012 Mimicry (Girls) 02