Ponnani Sb- Dist. School Kalolsavam 2023
HS GENERAL ITEMS
CODE ITEM PARTICIPANTS
601 Chithra Rachana - Pencil 13
602 Chithra Rachana - Water Colour 13
603 Chithra Rachana - Oil Colour 10
604 Cartoon 11
605 Sasthreeya Sangeetham(Boys) 00
606 Sasthreeya Sangeetham(Girls) 01
607 Kathakali Sangeetham (Boys) 00
608 Kathakali Sangeetham (Girls) 02
609 Lalitha Ganam (Boys 03
610 Lalitha Ganam (Girls) 12
611 Mappilappattu (Boys) 10
612 Mappilappattu (Girls) 12
613 Veena 00
614 Violin - Paschathyam 00
615 Violin - Paurasthyam 02
616 Odakuzhal 00
617 Nadaswaram 00
618 Chenda / Thayambaka 01
619 Guitar - Paschathyam 01
620 Thabala 02
621 Mrudamgam / Ganchira / Ghadam 01
622 Madhalam 00
623 Kathakali (Boys) 00
625 Ottanthullal (Boys) 00
627 Nadodi Nrutham (Boys) 00
629 Chakkyarkoothu (Boys) 00
630 Bharathanatyam (Boys) 00
631 Bharathanatyam (Girls) 05
632 Kuchuppudi (Boys) 00
633 Kuchuppudi (Girls) 04
634 Mohiniyattam (Girls) 03
635 Kerala Nadanam Boys 00
636 Prasangam - Malayalam 10
637 Prasangam - English 10
638 Prasangam - Hindi 05
639 Kavitharachana - Malayalam 11
640 Katharachana - Malayalam 13
641 Kavitharachana - Hindi 08
642 Katharachana - Hindi 08
643 Upanyasam - Malayalam 13
644 Upanyasam - English 12
645 Upanyasam - Hindi 10
646 Upanyasam - Urdu 05
647 Katharachana - Urdu 04
648 Kavitharachana - Urdu 05
649 Padyam Chollal - Malayalam 07
650 Padyam Chollal - English 11
651 Padyam Chollal - Hindi 08
652 Padyam Chollal - Arabic 04
653 Padyam Chollal - Urdu 05
654 Padyam Chollal - Tamil 02
655 Padyam Chollal - Kannada 02
656 Aksharaslokam 01
657 Kavyakeli 00
658 Mono Act (Boys) 02
659 Mono Act (Girls) 11
662 Kathaprasangam 03
663 Parichamuttu (Boys) 00
664 Poorakkali (Boys) 01
665 Kolkali (Boys) 02
666 Arabanamuttu (Boys) 06
667 Dafmuttu (Boys) 06
668 Margamkali (Girls) 01
669 Thiruvathirakali (Girls) 04
670 Oppana (Girls) 10
671 Vattappattu (Boys) 06
672 Sangha Nrutham (Girls) 06
673 Kathakali - Group 00
675 Chendamelam 04
676 Panchavadyam 00
677 Nadakam 06
678 Vrunda Vadyam 00
679 Bandmelam 01
680 Desabhakthiganam 07
681 Yakshaganam 00
682 Kerala Nadanam(Girls) 02
683 Gazal (Urudu) 05
684 Nangyarkoothu 00
685 Prasangam (Urudu) 02
686 Chavittu Nadakam 02
687 Vanchippattu 02
688 Nadanpattu 08
689 Sanghaganam (Urudu) 06
690 Prasangam- Tamil 02
691 Prasangam- Kannada 01
692 Kavitharachana- English 11
693 Kavitharachana- Tamil 01
694 Kavitharachana- Kannada 00
695 Katharachana - English 13
696 Mimicry 01
697 Group song 03
698 Skit - English 04
1006 Kathakali (Girls) 00
1008 Ottanthullal (Girls) 01
1010 NadodiNrutham (Girls) 08
1012 Mimicry (Girls) 01