Malappuram Dist. School Kalolsavam 2022
HS SANSKRIT ITEMS
CODE ITEM PARTICIPANTS
801 Upanyasarachana 17
802 Katharachana 17
803 Kavitharachana 17
804 Samasyapooranam 17
805 Aksharaslokam 17
806 Prasnothari 17
807 Padyamchollal 17
808 Prabhashanam 18
809 Chambuprabhashanam 17
810 Padakam (Boys) 17
811 Padakam (Girls) 17
812 Ashtapathi (Boys) 16
813 Ashtapathi (Girls) 17
814 Ganalapanam (Boys) 17
815 Ganalapanam (Girls) 17
816 Koodiyattam 04
817 Nadakam 16
818 Vandematharam 17
819 Sangha Ganam 17