Ponnani Sub- Dist. School Kalolsavam 2023
HS SANSKRIT ITEMS
CODE ITEM PARTICIPANTS
801 Upanyasarachana 04
802 Katharachana 04
803 Kavitharachana 03
804 Samasyapooranam 04
805 Aksharaslokam 01
806 Prasnothari 04
807 Padyamchollal 04
808 Prabhashanam 04
809 Chambuprabhashanam 02
810 Padakam (Boys) 01
811 Padakam (Girls) 01
812 Ashtapathi (Boys) 01
813 Ashtapathi (Girls) 01
814 Ganalapanam (Boys) 02
815 Ganalapanam (Girls) 04
817 Nadakam 01
818 Vandematharam 05
819 Sangha Ganam 04