Ponnani Sub-Dist. School Kalolsavam 2023
UP ARABIC ITEMS
CODE ITEM PARTICIPANTS
401 Gadhya Vayana 25
402 Quran Parayanam 24
403 Padyam Chollal 25
404 Kadha Parayal 20
405 Quiz 23
406 Arabi Ganam 26
407 Prasangam 19
408 Mono Act 16
409 Tharjama (Arabic) 21
410 Pada Payattu 26
411 Pada Keli 23
412 Sangha Ganam 26
413 Sambhashanam 20