Malappuram Dist. School Kalolsavam 2022
UP SANSKRIT ITEMS
CODE ITEM PARTICIPANTS
501 Upanyasarachana 17
502 Katharachana 17
503 Kavitharachana 17
504 Samasyapooranam 17
505 Aksharaslokam 17
506 Prasnothari 17
507 Padyam Chollal (Boys) 17
508 Padyam Chollal (Girls) 17
509 Sidharoopocharanam (Boys) 17
510 Sidharoopocharanam (Girls) 17
511 Ganalapanam (Boys) 17
512 Ganalapanam (Girls) 17
513 Katha Kathanam 17
514 Gadhyaparayanam 17
515 Prabhashanam 17
516 Sanghaganam 17
517 Nadakam 17
518 Vandematharam 17
519 Koodiyattam 01