Ponnani Sub- Dist. School Kalolsavam 2023
UP SANSKRIT ITEMS
CODE ITEM PARTICIPANTS
501 Upanyasarachana 08
502 Katharachana 09
503 Kavitharachana 09
504 Samasyapooranam 08
505 Aksharaslokam 05
506 Prasnothari 11
507 Padyam Chollal (Boys) 08
508 Padyam Chollal (Girls) 10
509 Sidharoopocharanam (Boys) 08
510 Sidharoopocharanam (Girls) 07
511 Ganalapanam (Boys) 08
512 Ganalapanam (Girls) 10
513 Katha Kathanam 11
514 Gadhyaparayanam 11
515 Prabhashanam 08
516 Sanghaganam 11
517 Nadakam 05
518 Vandematharam 10
519 Koodiyattam 01