Ponnani Sub- Dist. School Kalolsavam 2023
HS SANSKRIT ITEMS
CODE ITEM
801 Upanyasarachana
802 Katharachana
803 Kavitharachana
804 Samasyapooranam
805 Aksharaslokam
806 Prasnothari
807 Padyamchollal
808 Prabhashanam
809 Chambuprabhashanam
810 Padakam (Boys)
811 Padakam (Girls)
812 Ashtapathi (Boys)
813 Ashtapathi (Girls)
814 Ganalapanam (Boys)
815 Ganalapanam (Girls)
816 Koodiyattam
817 Nadakam
818 Vandematharam
819 Sangha Ganam