Ponnani Sub-Dist. School Kalolsavam
LP ARABIC ITEMS
CODE ITEM
201 Kaiyyezhuthu
202 Pada Nirmanam
203 Quran Parayanam
204 Padyamchollal
205 Kadha Parayal
206 Quiz
207 Arabi Ganam
208 Abhinaya Ganam
209 Sangha Ganam