Ponnani Sub-Dist. School Kalolsavam
LP GENERAL ITEMS
CODE ITEM
101 Prasangam - Malayalam
102 Padyamchollal - Malayalam
103 Padyamchollal - Arabic
104 Chitrarachana - Pencil
105 Chitrarachana - Jalachayam
106 Lalitha Ganam
107 Sasthreeya Sangeetham
108 Mappilappattu
109 Mono Act
110 Nadodi Nrutham
111 Katha Kathanam
112 Kadam Katha
113 Bharathanatyam
114 Sanghaganam
115 Sangha Nrutham
116 Desabhakthiganam
117 Prasangam-Tamil
118 Prasangam-Kannada
119 Padyamchollal- Tamil
120 Padyamchollal- Kannada
121 Padyamchollal- English
122 Abhinayaganam - Malayalam
123 Abhinayaganam - English