Ponnani Sub Dist. School Kalolsavam 2023
UP ARABIC ITEMS
CODE ITEM
401 Gadhya Vayana
402 Quran Parayanam
403 Padyam Chollal
404 Kadha Parayal
405 Quiz
406 Arabi Ganam
407 Prasangam
408 Mono Act
409 Tharjama (Arabic)
410 Pada Payattu
411 Pada Keli
412 Sangha Ganam
413 Sambhashanam