Malappuram Dist. School Kalolsavam 2022
UP SANSKRIT ITEMS
CODE ITEM
501 Upanyasarachana
502 Katharachana
503 Kavitharachana
504 Samasyapooranam
505 Aksharaslokam
506 Prasnothari
507 Padyam Chollal (Boys)
508 Padyam Chollal (Girls)
509 Sidharoopocharanam (Boys)
510 Sidharoopocharanam (Girls)
511 Ganalapanam (Boys)
512 Ganalapanam (Girls)
513 Katha Kathanam
514 Gadhyaparayanam
515 Prabhashanam
516 Sanghaganam
517 Nadakam
518 Vandematharam
519 Koodiyattam