Result:HS Sanskrit
  801 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1886 2  ASWIN P R 10  A. V. H. S. Ponnani
1399 1  ARYA NANDA.P.P 10  P. G. H. S. Ponnani
  802 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1888 3  ANAGHA KRISHNAKUMAR 10  A. V. H. S. Ponnani
1329 1  SHREYA.P.SHAJI 8  Vannery H. S. Perumpadappa
1395 2  SREELAKSHMI.P.V 8  P. G. H. S. Ponnani
  803 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1891 3  ANAGHA LAKSHMI.J 10  A. V. H. S. Ponnani
1024 1  AMALA.T.S 9  P. G. H. S. Ponnani
1329 2  SHREYA.P.SHAJI 8  Vannery H. S. Perumpadappa
  804 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1896 2  MRUDULA MOHAN.K.N 8  A. V. H. S. Ponnani
1401 1  NIMISHA SHAJI 8  P. G. H. S. Ponnani
  805 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1903 1  ANJANI NAMBISSAN 9  A. V. H. S. Ponnani
1024 2  AMALA.T.S 9  P. G. H. S. Ponnani
  806 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1265 2  THEJUS WILSON 10  Vannery H. S. Perumpadappa
1907 3  VYSHNA.T 8  A. V. H. S. Ponnani
1024 4  AMALA.T.S 9  P. G. H. S. Ponnani
  807 - Padyamchollal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1903 3  ANJANI NAMBISSAN 9  A. V. H. S. Ponnani
1016 2  KRISHNASREE.P.JAYARAJ 10  P. G. H. S. Ponnani
1321 1  KAVYA T B 10  Vannery H. S. Perumpadappa
  808 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1903 2  ANJANI NAMBISSAN 9  A. V. H. S. Ponnani
1402 3  UNNIMAYA.M 10  P. G. H. S. Ponnani
  809 - Chambuprabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1912 2  GOURI NANDHA.K 9  A. V. H. S. Ponnani
1403 1  SARIGA.S 10  P. G. H. S. Ponnani
  810 - Padakam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1915 1  JAGANANATH N K 8  A. V. H. S. Ponnani
  811 - Padakam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1918 1  ABHA RAVI K 9  A. V. H. S. Ponnani
  812 - Ashtapathi (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1921 1  INDRAJ C S 10  A. V. H. S. Ponnani
  813 - Ashtapathi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1912 2  GOURI NANDHA.K 9  A. V. H. S. Ponnani
1405 1  SREELAKSHMI 8  P. G. H. S. Ponnani
  814 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1921 1  INDRAJ C S 10  A. V. H. S. Ponnani
1155 2  AFNAS K K 10  G. H. S. S. Palapetty
  815 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1924 3  GAYATHRI U 9  A. V. H. S. Ponnani
1329 4  SHREYA.P.SHAJI 8  Vannery H. S. Perumpadappa
1028 1  THEERTHA.K 10  P. G. H. S. Ponnani
  816 - Koodiyattam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1903 1  ANJANI NAMBISSAN 9  A. V. H. S. Ponnani
  817 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1907 11  VYSHNA.T 8  A. V. H. S. Ponnani
1038 12  VAISHNA.C.K 10  P. G. H. S. Ponnani
  818 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1888 3  ANAGHA KRISHNAKUMAR 10  A. V. H. S. Ponnani
1154 2  SHAHEER C K 10  G. H. S. S. Palapetty
1401 1  NIMISHA SHAJI 8  P. G. H. S. Ponnani
  819 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1924 3  GAYATHRI U 9  A. V. H. S. Ponnani
1016 4  KRISHNASREE.P.JAYARAJ 10  P. G. H. S. Ponnani
1321 2  KAVYA T B 10  Vannery H. S. Perumpadappa