Result:HSS General
  901 - Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1388 1  ANUPAMA P.L 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2003 4  VISHNU.N.V 11  G. H. S. S. Trikkavu
2066 5  SANATH K U 11  A. V. H. S. Ponnani
  902 - Chithra Rachana - Water Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1388 2  ANUPAMA P.L 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2003 8  VISHNU.N.V 11  G. H. S. S. Trikkavu
1111 1  AMRUTHA P K 12  P. G. H. S. Ponnani
  903 - Chithra Rachana - Oil Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1388 2  ANUPAMA P.L 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2003 6  VISHNU.N.V 11  G. H. S. S. Trikkavu
2074 7  ASNA SHERIN M K 11  A. V. H. S. Ponnani
  904 - Cartoon
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1389 1  SHANA NARGIS 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2075 5  MILIN DHARMAPUTHRAN 11  A. V. H. S. Ponnani
2331 7  GOPALAKRISHNAN K 12  G. H. S. S. Trikkavu
  905 - Collage
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2076 7  MIDHUNA MOHANAN 12  A. V. H. S. Ponnani
1723 5  AYISHA SABHA 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1112 1  RESHMA A 11  P. G. H. S. Ponnani
  906 - Sasthreeya Sangeetham(Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2007 1  SAURAV SATHEESH 11  G. H. S. S. Trikkavu
  907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2078 2  DEVIKA 11  A. V. H. S. Ponnani
2002 1  KRISHNAA.P 11  G. H. S. S. Trikkavu
1392 3  JERIN SAKKEER V.P 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
  909 - Lalithaganam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2078 7  DEVIKA 11  A. V. H. S. Ponnani
1840 1  VIYA .T.S 11  G. H. S. S. Maranchery
1609 2  KRISHNAPRIYA.P.K 12  M. I. H. S. S. Ponnani
  910 - Mappilappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2009 2  MUHAMMED ADINAN.N 11  G. H. S. S. Trikkavu
1106 2  MURSHID V P 12  G. H. S. S. Palapetty
1849 6  MOHAMMED FAWAS .P 11  G. H. S. S. Maranchery
  911 - Mappilappattu (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1113 4  HIBA MARIYAM 11  P. G. H. S. Ponnani
2081 5  RASHA ASHRAF 12  A. V. H. S. Ponnani
1724 2  SUNENA 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
  913 - Kathakali Sangeetham (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1396 1  GAYATHRI 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
  914 - Clarinet / Bugle
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2094 1  MOHAMED MARZOOQ K V 12  A. V. H. S. Ponnani
  916 - Violin - Western
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1398 2  RABEEBA O 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2082 1  VINCY P V 12  A. V. H. S. Ponnani
  917 - Violin - Oriental
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2084 4  ARUNIMA T M 12  A. V. H. S. Ponnani
1841 1  DURGANJALI .P.B 11  G. H. S. S. Maranchery
2338 3  ROHITH RAVI M.P 12  G. H. S. S. Trikkavu
  918 - Guitar - Western
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2417 3  DEVANANDAN.P.S. 12  G. H. S. S. Trikkavu
2090 2  NAVYA SURESH BABU 11  A. V. H. S. Ponnani
1893 1  MUHAMMED SAFAIR
OLANGATTIL
11  I. S. S. H. S. S. Ezhuvathiruthy
  925 - Thabala
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1400 1  ABDULLA AKBAR P 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
  930 - Nadodi Nrutham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1610 1  SHANMUGADAS 11  M. I. H. S. S. Ponnani
  932 - Bharathanatyam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1610 1  SHANMUGADAS 11  M. I. H. S. S. Ponnani
1465 2  VISHAK.E.V 11  Vannery H. S. Perumpadappa
  933 - Bharathanatyam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1846 2  SREYA SATHEESH V.V 12  G. H. S. S. Maranchery
1608 1  ANJANA C B 11  Vannery H. S. Perumpadappa
2103 4  VIDHYADAS K P 11  A. V. H. S. Ponnani
  934 - Kuchuppudi (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1610 1  SHANMUGADAS 11  M. I. H. S. S. Ponnani
  935 - Kuchuppudi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2353 1  SREELAKSHMI.T.P 11  G. H. S. S. Trikkavu
1611 3  RESHMI P 11  Vannery H. S. Perumpadappa
  936 - Chakyarkoothu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1419 1  AKSHAY 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
  938 - Mohiniyattam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2621 1  ANUSHA.K 12  G. H. S. S. Trikkavu
1608 2  ANJANA C B 11  Vannery H. S. Perumpadappa
  939 - Prasangam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2110 2  SIDHARTH KRISHNAN 12  A. V. H. S. Ponnani
2004 1  ANAGHA PRAKASH 12  G. H. S. S. Trikkavu
1617 6  AISWARYA M N 12  M. I. H. S. S. Ponnani
  940 - Prasangam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1421 8  SAFVANA 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2113 1  ANJANA A S 12  A. V. H. S. Ponnani
2005 2  FATHIMA SAFNA.P 11  G. H. S. S. Trikkavu
  941 - Prasangam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1423 2  MUHAMMED SAFWAN N 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
1727 1  FAMI N J 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1663 3  MEGHA.K 11  M. I. H. S. S. Ponnani
  943 - Prasangam - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2115 1  KRISHNAPRIYA P V 11  A. V. H. S. Ponnani
  944 - Upanyasam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2116 8  ASWATHI S 12  A. V. H. S. Ponnani
1116 1  SAIFUNNISA M V 11  P. G. H. S. Ponnani
1427 2  AMBILI T.P 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
  945 - Upanyasam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1736 5  SHAMEEMA THASNEEM 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
2076 7  MIDHUNA MOHANAN 12  A. V. H. S. Ponnani
1627 4  FATHIMA SHERIN.M 11  M. I. H. S. S. Ponnani
  946 - Upanyasam - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2288 8  SALIMA A P M 12  G. H. S. S. Trikkavu
1728 3  FATHIMA SHABNAM 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1432 1  HAFLAHA NOORA 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
  947 - Upanyasam - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2124 5  ASWINI K P 12  A. V. H. S. Ponnani
1431 1  ANJUSREE 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2314 6  NANDANA A T 11  G. H. S. S. Trikkavu
  948 - Upanyasam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2277 16  NANDANA P 11  G. H. S. S. Trikkavu
1623 12  HASNA.P 12  M. I. H. S. S. Ponnani
1738 13  FATHIMA HIBA 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
  949 - Upanyasam - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1730 2  SWAHIBA JABEEN K 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1433 1  ADILA K 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2130 3  SHAMILA K 11  A. V. H. S. Ponnani
  950 - Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1960 7  APARNA .K.P 11  G. H. S. S. Maranchery
2133 8  SHEHRAZAD 11  A. V. H. S. Ponnani
1531 3  FASNA C F 12  Vannery H. S. Perumpadappa
  951 - Katharachana - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2175 6  MALAVIKA DILIP 11  A. V. H. S. Ponnani
2296 2  PANCHAMI C H 12  G. H. S. S. Trikkavu
1436 7  SHAMIL SHARAF 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
  952 - Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1742 15  HISANA M 12  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1437 12  SHAFNA 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
1623 14  HASNA.P 12  M. I. H. S. S. Ponnani
  953 - Katharachana - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1743 142  INSHAH 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1770 143  SHIFANA HUSSAIN N 12  Vannery H. S. Perumpadappa
2179 144  HIDA P K 12  A. V. H. S. Ponnani
  954 - Katharachana - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2178 4  ASWIN K P 12  A. V. H. S. Ponnani
1431 1  ANJUSREE 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
1608 2  ANJANA C B 11  Vannery H. S. Perumpadappa
2320 5  SRUTHI P 11  G. H. S. S. Trikkavu
  955 - Katharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1745 3  RABIYA M V 12  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1498 2  THAHASIN.K 12  Vannery H. S. Perumpadappa
1438 1  JUNAIDATH 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
  956 - Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2133 4  SHEHRAZAD 11  A. V. H. S. Ponnani
1396 1  GAYATHRI 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2317 5  SHIMA K 12  G. H. S. S. Trikkavu
  957 - Kavitharachana - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1632 3  DHIYA MARIYAM 12  M. I. H. S. S. Ponnani
2116 6  ASWATHI S 12  A. V. H. S. Ponnani
2296 7  PANCHAMI C H 12  G. H. S. S. Trikkavu
  958 - Kavitharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2181 16  GOPIKA T 11  A. V. H. S. Ponnani
1742 13  HISANA M 12  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1962 14  KAVYA .K.T 12  G. H. S. S. Maranchery
  959 - Kavitharachana - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1885 163  AYISHA SAFWAN .K 12  I. S. S. H. S. S. Ezhuvathiruthy
2182 164  NIHLA NASEEM 12  A. V. H. S. Ponnani
2292 165  IRFANA P 12  G. H. S. S. Trikkavu
  960 - Kavitharachana - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2325 4  LIJI M. B 12  G. H. S. S. Trikkavu
1431 1  ANJUSREE 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2184 3  MANNYA M 11  A. V. H. S. Ponnani
1772 2  VISHNURAJ K R 11  Vannery H. S. Perumpadappa
  961 - Kavitharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1745 3  RABIYA M V 12  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1766 4  SHIFNA SHERIN T 12  Vannery H. S. Perumpadappa
2009 5  MUHAMMED ADINAN.N 11  G. H. S. S. Trikkavu
1443 2  NAMEESHA KM 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2130 6  SHAMILA K 11  A. V. H. S. Ponnani
  962 - Padyam Chollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2004 2  ANAGHA PRAKASH 12  G. H. S. S. Trikkavu
2185 5  NAVYA C 12  A. V. H. S. Ponnani
1635 3  SILPA.K 11  M. I. H. S. S. Ponnani
  963 - Padyam Chollal - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1637 3  RUSHDA SAJITH 11  M. I. H. S. S. Ponnani
1726 4  HABEEBA P P 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1115 2  ASNA 12  P. G. H. S. Ponnani
  964 - Padyam Chollal - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2115 2  KRISHNAPRIYA P V 11  A. V. H. S. Ponnani
2002 3  KRISHNAA.P 11  G. H. S. S. Trikkavu
1736 1  SHAMEEMA THASNEEM 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
  965 - Padyam Chollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1743 3  INSHAH 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1109 2  MUHAMMED RAFI 12  G. H. S. S. Palapetty
1445 4  HASNATH M 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
  966 - Padyam Chollal - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2185 1  NAVYA C 12  A. V. H. S. Ponnani
  967 - Padyam Chollal - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1109 2  MUHAMMED RAFI 12  G. H. S. S. Palapetty
1966 1  SHAHEEN .P.S 12  G. H. S. S. Maranchery
  968 - Padyam Chollal - Tamil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2006 1  MUBASHIRA.P.K 12  G. H. S. S. Trikkavu
  969 - Padyam Chollal - Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1639 1  FATHIMA SHAHALA 11  M. I. H. S. S. Ponnani
  970 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1427 1  AMBILI T.P 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2187 2  MEGHA K 12  A. V. H. S. Ponnani
  972 - Mono Act (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1107 1  VIVEK K 11  G. H. S. S. Palapetty
  973 - Mono Act (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2292 7  IRFANA P 12  G. H. S. S. Trikkavu
1740 5  SREELAKSHMI T V 12  Vannery H. S. Perumpadappa
1752 3  FARSA T M 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
  974 - Mimicry
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2341 1  ARJUN.K 12  G. H. S. S. Trikkavu
  976 - Kathaprasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2193 4  APARNA VIPAL 12  A. V. H. S. Ponnani
1981 2  AYSHA SANA .T 11  G. H. S. S. Maranchery
1617 1  AISWARYA M N 12  M. I. H. S. S. Ponnani
  977 - Group Dance (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2099 4  DEVANANDHA K G 11  A. V. H. S. Ponnani
1853 2  KRISHNAPRIYA .A.B 11  G. H. S. S. Maranchery
1110 1  CHANDANA C D 11  P. G. H. S. Ponnani
  978 - Thiruvathira (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1409 4  SHIKHA MOL P 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
1635 2  SILPA.K 11  M. I. H. S. S. Ponnani
1592 3  KRISHNAJA N V 12  Vannery H. S. Perumpadappa
  980 - Oppana (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1759 8  SHAFNA MIRSHI 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1456 4  SUHANA SHEREEF K 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
2212 2  FAHMITHA FARHATH 12  A. V. H. S. Ponnani
  981 - Vattappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1469 4  MOHAMMED SHINADH P 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
1477 2  UMMER NASIM.P 11  Vannery H. S. Perumpadappa
2628 1  MOHAMMED SULFIKKAR.P 12  G. H. S. S. Trikkavu
  982 - Kathakali - Group
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2205 1  SREELAKSHMI T 11  A. V. H. S. Ponnani
  983 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2002 2  KRISHNAA.P 11  G. H. S. S. Trikkavu
1528 1  SHABNAM 11  Vannery H. S. Perumpadappa
  984 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1968 1  FATHIMA RINCY 11  G. H. S. S. Maranchery
1447 2  ASLA THASNEEM N.C 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
1124 3  ROSHNA 12  P. G. H. S. Ponnani
  985 - Mookabhinayam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2146 8  DHILBAR P.A 12  G. H. S. S. Trikkavu
2157 7  MOHAMMED ASHIK.P.V 11  I. S. S. H. S. S. Ezhuvathiruthy
2391 5  ABHISHEK.K.A 12  A. V. H. S. Ponnani
  986 - Vrundavadyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2082 1  VINCY P V 12  A. V. H. S. Ponnani
  987 - Chendamelam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2230 1  UMA MAHADEVAN 12  G. H. S. S. Trikkavu
1838 2  VIVEK .A.V 11  G. H. S. S. Maranchery
  989 - Koodiyattam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2235 1  NANDA.S 12  A. V. H. S. Ponnani
  990 - Skit - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1112 3  RESHMA A 11  P. G. H. S. Ponnani
1727 2  FAMI N J 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1500 1  AYSHA SALEEM 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
  992 - Arabanamuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1471 1  MOHAMMED FAZAL K.P 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
  993 - Kolkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1555 2  SINAN BASHEER 12  M. E. S. H. S. S. Ponnani
1649 1  THAZHEEL.K.P 12  M. I. H. S. S. Ponnani
2088 3  MOHAMED HIJAZ.V.V 12  I. S. S. H. S. S. Ezhuvathiruthy
  994 - Dafmuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1668 5  MOHAMMED FAHIM.E.P 12  M. I. H. S. S. Ponnani
2339 4  AJMAL.O.V 12  A. V. H. S. Ponnani
1713 2  MUHAMMED THABSHEER 11  Vannery H. S. Perumpadappa
  995 - Poorakkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2213 2  ASWIN P 12  G. H. S. S. Trikkavu
2426 1  SANJAY.T 11  A. V. H. S. Ponnani
  996 - Bandmelam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2232 1  AKSHAY.M.P 12  A. V. H. S. Ponnani
  997 - Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1113 2  HIBA MARIYAM 11  P. G. H. S. Ponnani
1398 1  RABEEBA O 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
1836 3  AYISHA ALI 12  I. S. S. H. S. S. Ezhuvathiruthy
  998 - Keralanadanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1853 1  KRISHNAPRIYA .A.B 11  G. H. S. S. Maranchery
  999 - Gazal Alapanam ( Urdu )
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2078 2  DEVIKA 11  A. V. H. S. Ponnani
2009 4  MUHAMMED ADINAN.N 11  G. H. S. S. Trikkavu
1725 6  MUHSINA MOHAMMED K K 12  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1392 3  JERIN SAKKEER V.P 11  M. E. S. H. S. S. Ponnani
  1001 - Prasangam Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1728 1  FATHIMA SHABNAM 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
2005 2  FATHIMA SAFNA.P 11  G. H. S. S. Trikkavu
  1002 - Quiz ( Urdu )
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1766 1  SHIFNA SHERIN T 12  Vannery H. S. Perumpadappa
  1003 - Chavittu Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1993 2  SNEHA ANDREWS 11  G. H. S. S. Trikkavu
1752 1  FARSA T M 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
  1004 - Vanchipattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1894 4  SHAMSHEEDA T 12  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
1617 2  AISWARYA M N 12  M. I. H. S. S. Ponnani
2369 6  ASWIN RAJ.P 12  A. V. H. S. Ponnani
  1005 - Nadanpattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1875 1  UNNIMAYA .T 12  G. H. S. S. Maranchery
1113 2  HIBA MARIYAM 11  P. G. H. S. Ponnani
2010 3  SHAHANA C 11  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
  1009 - Ottanthullal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2205 1  SREELAKSHMI T 11  A. V. H. S. Ponnani
  1011 - Nadodi Nrutham (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2101 3  ABHINANDHA 11  A. V. H. S. Ponnani
2353 5  SREELAKSHMI.T.P 11  G. H. S. S. Trikkavu
2099 1  DEVANANDHA K G 11  A. V. H. S. Ponnani
  1013 - Mimicry (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1754 1  YASIRA FARSEEN P 12  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani