Social Science Fair
Category : UP
  190 - Working Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2212 UHWM5  PAVITHRA 7  G. H. S. S. Maranchery 10 
2174 UHWM8  MUHAMMED JASEEL. E.P 7  G. U. P. S. Cheruvayikkara
1979 UHWM4  JASNA TV 7  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
2026 UHWM7  SANMAYA 6  A. U. P. S. Ayiroor
1953 UHWM2  SWARA . K. SHAJI 7  Vijayamatha E. M. H. S. Ponnani
1992 UHWM1  ATHUL SANTH P 6  A. V. H. S. Ponnani  
2008 UHWM16  FIROZ.K 7  A. U. P. S. PuthuPonnani  
2163 UHWM15  SHIBIL.K 7  C. M. M. U. P. S. Eramangalam  
2184 UHWM3  MOHAMMED ALI.P 6  M. I. H. S. S. Ponnani  
2246 UHWM10  Ameenshahin TM 7  G. M. U. P. S. Veliyancode South  
2119 UHWM6  FIDHA YASMIN 6  I. S. S. H. S. S. Ezhuvathiruthy  
2117 UHWM12  AYSHA NISLA N K 6  A. U. P. S. Panampad.  
2202 UHWM17  SHAMIL AHAMMED.P.P 7  Makhdoomiyya English School
Ponnani.
 
2274 UHWM13  FATHIMA JASLIYA 5  B. E. M. U. P. S. Ponnani  
  191 - Still Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2276 UHSM13  DIYA JAMSHEED 6  B. E. M. U. P. S. Ponnani 10 
1955 UHSM3  GAYATHRI .B. NAIR 7  Vijayamatha E. M. H. S. Ponnani
2185 UHSM4  MOHAMMED SABIR 7  M. I. H. S. S. Ponnani
2010 UHSM16  VISMAYA K.V. 6  A. U. P. S. PuthuPonnani
1981 UHSM5  FATHIMA 7  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
2028 UHSM8  VYSHNAVI 6  A. U. P. S. Ayiroor
2176 UHSM9  PAVITHRA E. P 7  G. U. P. S. Cheruvayikkara
1993 UHSM1  NIRANJANA V 6  A. V. H. S. Ponnani
2165 UHSM15  SANA NESRIN.K 7  C. M. M. U. P. S. Eramangalam
2121 UHSM7  MOHAMMED RENTEESI. T 7  I. S. S. H. S. S. Ezhuvathiruthy
2214 UHSM6  AMEERA SHERINE 7  G. H. S. S. Maranchery
2156 UHSM2  ABHISREE C 6  G. H. S. S. Trikkavu  
2113 UHSM12  ADITHYAN THURUVANATH 5  A. U. P. S. Panampad.  
2204 UHSM17  ISMAIL.P 7  Makhdoomiyya English School
Ponnani.
 
  192 - Elocution
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2036 SSUPE6  MOHAMMED NIYAS.C 6  Vannery H. S. Perumpadappa 10 
1957 SSUPE3  SREE PARVATHY . V.K 6  Vijayamatha E. M. H. S. Ponnani
2115 SSUPE11  NAYANA HAQUE. 7  A. U. P. S. Panampad.
2178 SSUPE10  DEVIKA V P 6  G. U. P. S. Cheruvayikkara
2158 SSUPE2  KRISHNA PRIYA K 6  G. H. S. S. Trikkavu
2167 SSUPE14  THEERTHA.V.B 7  C. M. M. U. P. S. Eramangalam  
2216 SSUPE7  SNEHA M 7  G. H. S. S. Maranchery  
2187 SSUPE4  MOHAMMED JABIR.P.V 7  M. I. H. S. S. Ponnani  
2123 SSUPE8  AHAD SIYAN. P.K 7  I. S. S. H. S. S. Ezhuvathiruthy  
1983 SSUPE5  RINSANA 6  M. I. H. S. S. For Girls.
PuthuPonnani
 
1995 SSUPE1  ARYA V 7  A. V. H. S. Ponnani  
2032 SSUPE9  AK ANIS SALEEM 6  A. U. P. S. Ayiroor  
2012 SSUPE15  NIHALA SHAREEN 5  A. U. P. S. PuthuPonnani